Privacy Policy

1. Penggunaan Kandungan Laman

Komponen-en.com

Laman web berhak untuk menafsirkan kandungan laman web ini dan kandungan laman web ini hanya untuk kegunaan peribadi anda. Kandungan yang terdapat dalam hak cipta dan pemberitahuan hak milik lain, anda harus dihormati dan salinannya akan disimpan. Sekiranya kandungan laman web tanpa pernyataan yang betul, tidak bermaksud bahawa laman web tersebut tidak mempunyai hak, tidak bermaksud laman web tersebut tidak menuntut hak, dan anda harus menghormati prinsip itikad baik dan kepentingan kandungan yang sah untuk penggunaan yang sah. Anda tidak boleh mengubah, menyalin, mempamerkan secara terbuka, menerbitkan atau mengedarkan bahan tersebut atau menggunakannya untuk tujuan awam atau komersial. Melarang sebarang bahan ini untuk laman web lain atau media cetak atau persekitaran komputer rangkaian yang lain. Kandungan di laman web dan mengedit bentuk perlindungan hukum oleh undang-undang hak cipta, setiap penggunaan yang tidak sah dapat merupakan hak cipta, merek dagang dan hak hukum lainnya. Sekiranya anda tidak menerima atau melanggar Syarat ini, kebenaran anda untuk menggunakan laman web akan ditamatkan secara automatik dan anda mesti segera memusnahkan sebarang bahan yang dimuat turun atau dicetak.

2. Laman web penyebaran maklumat

Ketersediaan kandungan di laman web ini tanpa sebarang bentuk jaminan. Tidak menjamin ketepatan dan kelengkapan mutlak. Laman dalam produk, teknologi, program, harga dan peruntukan akan berubah tanpa pemberitahuan. Kandungan laman web mungkin telah luput, Component-en.com. Tidak ada komitmen untuk memperbaruinya. Penyebaran maklumat yang berkuasa mungkin di tempat anda masih tidak dapat mendapatkan produk, proses atau perkhidmatan, anda boleh mengajukan permohonan kepada kenalan dan pengedar Perniagaan Component-en.com.

3. Penyerahan Pengguna

Sebagai tambahan kepada peruntukan privasi, selain daripada itu, anda menghantar atau menghantar sebarang bahan ke laman web ini, atau maklumat hubungan (selepas ini secara kolektif disebut sebagai maklumat) akan dianggap tidak rahsia dan tidak dimiliki. Penggunaan laman web ini oleh anda tidak akan melanggar undang-undang, peraturan dan moral awam, tidak ke atau dari surat atau menghantar sebarang bahan yang menyalahi undang-undang, mengancam, memfitnah, memfitnah, cabul, pornografi atau lain-lain. Sekiranya orang mempunyai kandungan dan pengaruh maklumat, terdapat bukti amaran atau keberatan ke laman web ini, jangan ragu untuk menghapus mesej atau penggantungan maklumat yang tidak terhad dari penyemak imbas Web, tanpa harus mendapat persetujuan terlebih dahulu, tidak ada kewajiban untuk mengirim pemberitahuan, situasi serius, laman web ini boleh dilucutkan dari pengguna.

4. Pengguna bertukar kandungan

Component-en.com Hidup untuk memantau atau mengkaji pengguna untuk menghantar atau menghantar mesej atau berkomunikasi semata-mata dengan satu sama lain maklumat dalam bidang tanggungjawab, termasuk tetapi tidak terhad kepada ruang sembang, Forum Component-en.com atau forum pengguna lain, dan mana-mana pertukaran kandungan.Component-en.com Untuk kandungan pertukaran tersebut tidak memikul tanggungjawab, tidak kira sama ada menimbulkan fitnah, privasi, kekaburan, atau masalah lain.Komponen-en.com Disimpan apabila didapati dihapus kira sebagai kandungan yang kasar, memfitnah, tidak senonoh atau tidak sesuai dengan maklumat.

5. Laman web untuk memuat turun perisian untuk digunakan

Sekiranya anda memuat turun perisian dari penggunaan perisian untuk mematuhi perjanjian lesen perisian untuk membawa semua syarat lesen perisian. Apabila anda membaca dan menerima perjanjian lesen perisian sebelum peruntukan mungkin tidak memuat turun atau memasang perisian.

6. Pautan ke laman web pihak ketiga

Pautan laman web ke laman web pihak ketiga hanya sebagai kemudahan untuk anda. Sekiranya anda menggunakan pautan ini, anda akan meninggalkan laman web ini.Component-en.com Belum meninjau mana-mana laman web pihak ketiga, laman web ini dan kandungannya tidak terkawal, tanpa tanggungjawab. Sekiranya anda memutuskan untuk mengakses pautan ke laman web pihak ketiga, kemungkinan akibat dan risiko mereka ditanggung oleh anda sendiri.

7. Had Liabiliti

Component-en.com Dan pembekal atau pihak ketiga yang disebutkan tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan (termasuk tetapi tidak terhad kepada kehilangan keuntungan, kehilangan data atau gangguan perniagaan yang disebabkan oleh kerosakan), sama ada kerosakan tersebut wajar digunakan, atau tidak dapat menggunakan Laman web, dan laman web menghubungkan ke laman web mana pun atau maklumat yang terdapat dalam laman web tersebut disebabkan, dan tanpa mengira sama ada mereka mempunyai kontrak, siksaan atau asas undang-undang lain terlebih dahulu dan ini adalah kerosakan yang mungkin berlaku. Sekiranya anda menggunakan laman web ini sebagai hasil maklumat atau data yang diperlukan untuk penyelenggaraan, pembaikan atau pembetulan peralatan, anda harus sedar bahawa mereka sendiri mesti menanggung semua kos yang timbul daripadanya.Component-en.com Sekiranya berlaku situasi berikut tanpa tanggungjawab: penghantaran maklumat oleh penyedia perkhidmatan rangkaian (Component-en.com. Dan orang yang diberi kuasa) selain yang dimulakan; penghantaran maklumat, penghalaan, penyambungan dan penyimpanan disediakan oleh proses teknikal automatik yang diperlukan, pemilihan penyedia perkhidmatan rangkaian maklumat; sebagai tambahan kepada keperluan respons automatik yang lain, penyedia perkhidmatan rangkaian tidak memilih penyedia dan penerima maklumat ini; sistem penyedia perkhidmatan rangkaian atau perantara rangkaian atau penyimpanan sementara maklumat salinan borang, dalam keadaan normal, bukan orang selain penerima yang dimaksudkan menerima waktu yang dilindungi tidak lebih lama daripada penerima yang dimaksudkan untuk memberikan akses kepada penghantaran maklumat, penghalaan atau dengan menghubungkan ke masa yang munasabah; melalui sistem atau rangkaian penghantaran kandungan maklumat secara utuh.

8. Prinsip umum

Component-en.com Boleh mengubah syarat ini pada bila-bila masa. Anda harus melayari halaman ini untuk memahami syarat semasa, kerana syarat ini berkait rapat dengan anda. Peruntukan tertentu dari syarat-syarat ini mungkin terdapat di beberapa halaman dengan pemberitahuan undang-undang atau syarat yang diganti dengan jelas.